Subscribe

Vår!

Våren har meldt sin ankomst i skogen.   Glitreveien og andre skogsveier som har vært brøytet i vinter er bare, og i dag var det mange syklister og andre som tok søndagsturen på Glitreveien.   Andre veier og  stier i Finnemarka er fortsatt delvis snødekket, så aksjonsradiusen for syklister og turgåere er begrenset.   Men det var [...]

Gjennom urørt skog…..

Leserne her vil ha fått med seg at de siste innleggene alle kommer fra steder inne i Finnemarka Naturreservat, der barskogen er vernet.    Dette betyr likevel ikke at dette er urørt skog.    Også inne i dette området er skogbildet fortsatt preget av tidligere tiders inngrep, selv om det er mange tiår siden det har vært [...]

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat