Subscribe

Skjærsvann

Skjærsvann ligger i østre del av Finnemarka, som det største av en rekke vann og tjern i dette området. Noen hytter ligger ved vannet, men det er ikke bilvei fram. Vannet ligger i grunnfjellsområdene i Finnemarka, og vegetasjonen bærer preg av at det er et mer næringsfattig område med åpnere skoglandskap [...]

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat