Subscribe

Trettekollen

Snart blir Nedre Eikers høyeste punkt blir 40 m høyere!
Turen til Himmerikstjern for et par dager siden, ga meg en ubehagelig påminnelse om en tapt sak:  Mast på Trettekollen. Til tross for prostester ikke bare fra meg, men også flere organisasjoner, er saken vedtatt og masta skal reises.   Stasjonen med to bygg og elementer til [...]

Mast på Trettekollen?

Mye av gleden ved å ferdes i et stort sammenhengende skogsområde som Finnemarka er for mange av oss nettopp muligheten for å legge km og mil med natur mellom oss og den synlige sivilisasjon. Jeg reagerer derfor sterkt på forslaget om å reise ei 40 m høy mast på 607 m høye Trettekollen [...]

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat