Subscribe

Kart

OVERSIKTSKART

LØYPEKART

Løypekartene er stort sett basert på Google Maps, kan også sees i 3D i Google Earth. Det er linket bilder og høydeprofiler til kartene der jeg har fått til dette.  De tekniske løsningene forbedres, slik at kvaliteten og nytteverdien på løypekartene skal bli bedre etterhvert, og jeg håper også å kunne legge ut ruter som kan lastes ned til GPS.  Dessverre har Google Maps “fusket” litt med vindusstørrelser og annet, og de er heller ikke helt lette å navigere etter for de som ikke er kjent.   Jeg har derfor i endel tilfeller i stedet lagt ut ruter digitalt inntegnet på digitale 1:60000 turkart.

SYKKELRUTER

Sykkelrutene er basert på Google Maps, kan også sees i 3D i Google Earth. Det er linket bilder og høydeprofiler til kartene der jeg har fått til dette. Det er ofte vanskelig å få til høydeprofiler på grunn av ujevn GPS-dekning som gir ufullstendige profiler.

Test av Garmin Mapsource nedlasting:

Passord: glitreveien

Du må ha Garmin Mapsource (Følger alle Garmin GPS) for å åpne filen, du må ha Garmin Kart for Lier  for å se den inntegnet i kartet.   Sporet kan lastes ned på GPS og ruten kan følges.   Evt. tilbakemelding på denne funksjonen mottas med takk, som kommentar til posten:  “Garmin kart for Finnemarka”

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat