Subscribe

Info

Finnemarka ligger i Buskerud og deles av kommune Lier, Drammen, Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker.  Skogsområdet på 430 kv. km er et av landets største ubebodde naturområder, og her finnes ifølge ulike oppgaver fra 170 – 200 fiskevann, et barskogreservat og ellers ulike kulturskoglandskap med masse skiløyper, skogsveier og stier.  De høyeste punktene i Finnemarka ligger like over 700 m.o.h.

Gjennom blogginnleggene her bygges det opp en informasjonsbase om Finnemarka.   Ved å bruke søkefeltet øverst kan en finne det en er ute etter, ellers er informasjon om vannene, utsiktspunkter, kart med turforslag og andre tema samlet under egne menyer.

Dette nettstedet er under stadig utvidelse.   Ideen er å samle og publisere bilder, historier og kunnskap om Finnemarka, stedene der, vannene, stier og løyper, flora og fauna, geologi.   Hovedsakelig basert på egne turer og aktiviteter, men også med bidrag fra andre.    Det er stor interesse for kartmateriale, og jeg skal arbeide med med å finne gode løsninger for å formidle kart på internett og ruteforslag for nedlasting til GPS.


De nyeste bilder/saker finnes kronologisk i bloggen, se sidemeny.  Nils

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat