Subscribe

Vannene

Opplysninger, og bilder fra vannene i Finnemarka, + aktuell historie og evt. linker. Vannene som er nevnt i listen er under arbeid, men bare de som ikke er merket med * har aktive sider.   Jeg legger ikke ut linker til vann før jeg selv har besøkt dem og prøvd atkomst og f.eks fiskemulighetene.

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat