Subscribe

Veslevannet Oddeval

Mange vann har beskrivende navn, og vi finner dem igjen over hele Norge. Her er Veslevannet i godt selskap med f.eks. Svartvannet, Damtjern, Fiskelausvannet osv. I Finnemarka finnes det to Veslevannet, et på Øverskogen og et i Oddeval og Meren Grunneierlag sitt område. Her litt om det siste.

Veslevannet er et grunt og lite skogstjern som ligger nær bommet bilvei med adkomst fra Justad. Se link til kart under. Vannet forvaltes av Oddeval og Meren Grunneierlag. Det er bestand av småfallen abbor og ørret i vannet, i tillegg skal det være tatt karuss under prøvefiske der. Et idyllisk skogstjern med en hvilebenk som kanskje kan friste den som til fots eller på sykkel har valgt den bratte veien fra Justad som atkomst til Finnemarka.

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat