Subscribe

Skjærsvann

Skjærsvann ligger i østre del av Finnemarka, som det største av en rekke vann og tjern i dette området. Noen hytter ligger ved vannet, men det er ikke bilvei fram. Vannet ligger i grunnfjellsområdene i Finnemarka, og vegetasjonen bærer preg av at det er et mer næringsfattig område med åpnere skoglandskap med mer furu. De sure bergartene har i tidligere tiår gitt betydelige forsuringsproblem for dette vannet, men iherdig innsats med kalking utført av Meren og Oddeval Grunneierlag har sikret at vannet nå har en attraktiv ørretstamme til glede for sportsfiskerne.

Bildet viser søndre del av vannet. Bildene under viser Nordre del av vannet og kloppa over bekken i sørenden. Det er flere alternative atkomster til vannet. Under denne posten legges det link til kart for disse etterhvert som de er klare.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mdEqEnDwtw4]

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat