Subscribe

Mast på Trettekollen?

Mye av gleden ved å ferdes i et stort sammenhengende skogsområde som Finnemarka er for mange av oss nettopp muligheten for å legge km og mil med natur mellom oss og den synlige sivilisasjon. Jeg reagerer derfor sterkt på forslaget om å reise ei 40 m høy mast på 607 m høye Trettekollen i hjertet av Finnemarka. Den skal visstnok styrke nødsambandet. Slik sett føyer dette tiltaket seg inn i rekken av naturinngrep der naturen må vike for “nødvendige” inngrep.

lelangenis.jpg

 • Hundene og jeg ser utover Lelangen mot Trettekollen. Hva er det vi vil se? I alle fall ikke en horisont preget av master og tekniske installasjoner.

I et saksframlegg til planutvalget i Lier går rådmannen inn for å gi dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av antennemasten og en radiokiosk på Trettekollen. Rådmannen viser til at tiltaket vil ha stor samfunnsmessig verdi. Trettekollen ligger ved Lelangen, mellom Garsjø og Glitra.
Finnemarka er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) og innenfor slike områder er det kun tillatt med tiltak i direkte tilknytning til stedbunden næring.

Min kommentar;

 • Urørt natur har også stor samfunnsverdi
 • Det finnes alltid alternativer til en teknisk løsning
 • Si nei til antennemasta på Trettekollen

Nils Paul Mehren

6 kommentarer til Mast på Trettekollen?

 • Øivind Bjerknes

  Mast på Trettekollen

  Jeg kan ikke skjønne at det er så stor motstand mot ei nød-mast der oppe.Jeg tror at om du står å ser utover vannet på Lelangen,tro jeg ikke at du vil se den masten .Jeg har hytta som ligger ved Lelangen og ser det som meget trygt å få et nødsamband der inne.Når det gjelder fuglelivet tro jeg ikke at det vil gjøre noen skade.Jeg tror at nytten er mye større enn ulempene.Det er jo ganske stor trafikk i Finnemarka både sommer og vinter.Det vil bli en stor trygghet.

  Øivind Bjerknes

 • Jeg har stor forståelse for ønsket om nødsamband – jeg mener bare at det ikke er godt nok utredet om dette kunne vært løst ved styrking av eksisterende sendernett.

  Ellers tror jeg at nettopp de mange som ferdes i Finnemarka gjør det fordi det er en naturopplevelse der en er fri fra påtrengende utbyggingselementer. En slik høy mast med dieselaggregat og helikoptertrafikk for service må sies å være nettopp det. Det virker ellers også rimelig å tenke seg at et slik opplegg vil påvirke negativt vilt/fugleliv av de arter som lever i normalt urørte skogsområder.

  Nils

 • Øyvind

  Hvis man skal ha den holdninga at all ferdsel i naturen skal være totalt risikofri kan man like godt finne på noe annet å gjøre. Og det skal ekstremt mye til for at man skal havne i livsfare på skauen.

  Ei mast på stakkars Trettakollen som var den siste oase i dette området er en hån mot alle sanne skaufolk.

  Og når det gjelder Bomla: bare navna Ulvig-Kiær og Mykleby Maskin får meg til å føle enorm avsky og uvelhet!

 • Per Arve Kristiansen

  Vet noen om disse høye ,og selvfølgelig svært skjemmende mastene også vil forbedre mottak av mobiltelefonsignaler?

  I så fall vil nok motstanden avta, da veldig mange synes det er ” kjekt å være inne med resten av verden”! For selve det digitale nødsambandet betyr nok svært lite for en eventuell hendelse/uhell akkurat inne i Finnemarka! Om du brekker beina eller får hjertetrøbbel her inne, vil vel ikke nødsambandet hjelpe deg til å få meldt fra om hvor du ligger…

 • Hvis vi ser på vedtaket fra Planutvalget i Lier, står det:
  “6. Tiltaket skal legge tilrette for sivil mobildekning”
  Vi må vel derfor regne med at når nå antenna kommer, så får vi i alle fall fordelen av bedre mobildekning i Finnemarka.
  . .. så jobben og alle andre får tak i oss der også… Nils.

 • liv og Arild

  Vi liker heller ikke at det kommer en mast av denne størrelse på Trettekollen. Det er vel kjendt for de fleste at det i alle år har vært leik av storfugl i dette område. De fleste som går i Finnemarka setter pris på den uberørte naturen som det nå etter hvert blir mindre og mindre av …… OGSÅ PÅ TRETTEKOLLEN

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat