Subscribe

Nanoteknologi – framtidas skismøring!

Står framtidens skiløper på en matte av Nano-tubes?

Står framtidens skiløper på en matte av Nano-tubes? Nederste del av bildet elektronmikroskopfoto av slike.

Rundt Hauern har det vært en skikkelig buzz om Kuzmin-metoden for smørefri gliding.  I det aktive turrennmiljøet er det nå fler og fler som tester ut dette – og blir fornøyd.  I Finnemarkabloggen har jeg merket dette ved at innlegget jeg skrev om dette i fjor  har blitt mye googlet og delt på Facebook og annet.  Det er imidlertid annen teknologi som seiler opp som enda større trusler for de som skal livnære seg som produsenter og tilbuder av service på skismørefronten, NANOTEKNOLOGIEN.  Jeg kommer som forrige gang jeg skrev om skismøring, med en advarsel om at vi nå igjen får et innlegg med en viss nerde-faktor.

Siden Sumio Iijima (Medlem av Det norske Vitenskapsakademi) oppfant nanotubes i 1991, har toppfysikere over hele verden arbeidet intens med nanoteknologi og anvendelsen av denne.   Nanoteknologi er kort sagt kunsten å forme materialer på atom og molekylnivå, og gi kjente stoffer helt nye egenskaper.   Mye av nanoteknoligien er basert på karbonatomet, som formes til nanorør og andre former, som igjen kan “fylles” med andre molekyler og kombineres på måter som gir helt ukjente egenskaper på mange områder.   Mye har blitt oppnådd på elektrisitet, lagring, ledning osv., det er for ekspempel produsert nanotube-blekk som gjør at du kan tegne elektriske kretser rett på et vanlig papir.

Selvfølgelig måtte også dette nå fram til skiteknologien.    Etter årtusenskiftet arbeidet den finske forskeren Matti Jarvinen med et flytende nanomateriale som ble intensivt utprøvet som skisålemateriale, og det er dette som nå er ute på markedet som Peltonen Nanogrip.   Selvfølgelig er dette som alt annet på skiutstyrfronten innhyllet i en tåke av hemmelighetskremmeri, så hvilke egenskaper materialet har, og hvordan det er oppbygd får vi ikke vite noe om, hverken fra Peltonen eller oppfinneren Järvinen.   Basert på det vi vet om dette er det likevel mulig å spekulere litt:

  • Jeg tipper at materielet er basert på Nano-rør, uten slettende overflateskikt.   Dette styrkes av anbefalingene om “innkjøring” av skiene.   Nano-rørskikt er svært vanskelig  å få slette, og det vil si at innkjøringen rett og slett er en finnsliping av skiktet.  Det siste året har japanske forskere også funnet måter å legge slette overflateskikt på nanorørene, og det vil kanskje gi forbedringsmuligheter.   Gli-egenskapene kan oppnås på flere måter, det er blant annet slik at andre typer molykyler kan ligge i nanorørene, og dette kan f.eks være molekyler av materialer som er vannavstøtende, som f.eks de kjente flourmaterialene i glider.
  • Feste-egenskapene kan oppnås gjennom nanorørenes unike fjæringsegenskaper.   Materialet kan mer eller mindre skreddersys til å la seg komprimere i ønsket grad avhengig av tettheten som legges i materialet.    Det er jo nettopp materialets evne til å la seg forme/komprimer av snøkornene som gir festeeffekten i vanlig festesmøring.    Mens de vanlige smørematerialene er lite motsstandsdyktig mot slit, vil et nanorørmateriale lett gå tilbake til opprinnelig form selv vet titusenvis av komprimeringer.    Forskere oppgir at kompresjonsmateriale av nanorør har en kompresjonholdbarhet opp til 12-15 Megapascal, flere tusen ganger mer enn andre kjente “myke” materialer som f.eks polyurethan.    Ved å skreddersy fjæringen i et nanomateriale kan du med andre ord oppnå et perfekt og varig festemateriale for feste pa ski.

Om det jeg har spekulert i her, er virkelighetens såle på Peltonen Nanogrip vet vi jo ikke.   Det som uansett er sikkert, er at vi bare er i startfasen på utviklingen av nanoteknologien på en rekke områder, fra kreftmedisin, romfart, elektriske ledere, batteriteknologi og da selvfølgelig også skiteknologi.   Jeg er ikke i tvil om at vi innen ikke altfor fjern framtid vil se nanoski som utkonkurrerer alt vi kjenner av gli- og festebehandling av vanlige ski.

Jeg frykter vel likevel at det en vil spare på skismøring går bort i større skianskaffelseskost.  Kanskje vil materialene kunne skreddersys ulike snøtyper og forhold, slik at de prestasjonsrettede skiløperne vil ha et større antall skipar.  Helt uten spørsmålstegn er imidlertid ikke denne nye teknologien.  Det har vært mye bekymring rundt helt nye toksiske egenskaper som nanopartiklene har, og dette er et omåde som helt mangler forskning, siden materialene er så nye.

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat