Subscribe

Ny innvandring i Finnemarka?

Annonse fra Jobbaktuelt.se til Braathens økogard-prosjekt i Sørkedalen

Annonse fra Jobbaktuelt.se til Braathens økogard-prosjekt i Sørkedalen

Under tittelen “Hvem skal eie Finnemarka”, kommenterte jeg det forestående salget av Finnemarka,  og jeg la ikke skjul på at jeg gjerne så en radikal løsning for denne eiendomsoverdragelsen.   Det er det tydeligvis flere som ser for seg,  Reidar Braaten, OSO-eier og kjent fra alternativ-bevegelsen ønsker seg Finnemarka som et økosamfunn.   Sist vi fikk bosetting i Finnemarka var da finnene forlot traurige forhold i hjemlandet og søkte lykken i de norske skogene.   Skal vi få en ny innvandring i Finnemarka av flyktninger fra det moderne samfunn – og vil vi ha det?

Det skulle ikke vært meg i mot å leve det enkle liv inne i Finnemarkas skoger, rusle litt med noe økologisk jordbruk og plukkhogst i skogen.    Det er sikkert også mange andre som kunne tenkt seg dette.    Det ville også kunne være en slags korrektiv til velstandssamfunnets forbuker- og teknologikarusell.

Når jeg likevel ikke “roper høyt hurra” for Braathens forslag, er det nettopp det at vi skal etablere dette samfunnet inne i Finnemarka som ikke slår hos meg.   Norge har i dag en avetablering av virksomhet på bygdene over nesten hele landet, mer jo mindre sentralt det ligger.   Det er nok av steder som kunne ha godt av å slippe til et økosamfunn og mennesker som vil leve alternativt.   Dette kunne tilføre ny verdi og nytt liv til områder, kulturlandskap og samfunn.

Finnemarkas store fortrinn er at det er et av landets største ubebodde skogområder. Det at det er ubebodd tilfører en egenverdi og en naturverdi som uansett ville bli skadelidende ved en ny bosetting i Finnemarka.    Det kan være fra de små ting som at all bosetting, også det økologiske småbruket, fører med seg katter som beskatter naturlige bestander av fugler og smådyr,  til mer motorferdsel på veiene og i skogen i Finnemarka, mer forurensing, trykk på utbygging av f.eks kommunikasjon (vil de som bor i økosamfunnene godta å være kommunikasjonmessig isolert?),  energiproduksjon på naturressurser eller framføring av strøm osv.osv.

Sykle til Svarvestolen

Vil det komme en økologisk tredreier til Svarvestolen for å ta opp arven etter finnen Peder Svarvare?

Det er også slik at den som “får” en slik eiendom fordi han/hun/de er økologiske eller alternative, likevel får en rett som omfattes av en rekke andre lover og regler.   Hva skjer ved en arv?  Skal bare rettroende økologiske arvinger kunne arve, eller risikerer vi at et vanlig menneske med helt andre interesser plutselig sitter med et småbruk inne Finnemarka.   Hva skjer om en slik eiendom selges?  Skal det være en etat eller instans som vurderer kjøperne.   Hvordan kan vi sikre at slike steder ikke omgjøres til hytter.    Problemstillingene er så mange at de spørsmålene jeg stiller her bare skraper i overflaten.

Jeg er glad for at Braathen piffer opp debatten om salget av Finnemarka og Finnemarkas framtid.    Jeg støtter ikke forslaget hans til bruk av Finnemarka.    Finnemarka bør beholdes som et ubebodd skogområde.  Jeg er glad for at mitt forslag om Staten som eier her ikke er mer urealistisk enn at både Finnemarkakommunenes ordførere og rådmenn ser på saken sammen med Ap’s Martin Kolberg.

Hvis ikke vi lykke med å få en offentlig eier som vi kan stille politiske krav til, bør vi se på mulighetene vi har gjennom konsesjonsvilkår og eventuelt andre politiske prosesser å stille krav til den nye eieren.  Krav om ei mer bærekraftig skogsdrift i forhold til naturmangfold og miljø, krav som sikrer Finnemarka som en natur og friluftsressurs for alle.

Nils Paul Mehren

1 kommentar til Ny innvandring i Finnemarka?

  • svein arne kristensen

    fint bildet fra svarvestolen=) fikk med tømmerlunna mi og =) børresen skogen er vell den skogen som er godt utnyttet både med tanke på og produsere tømmer og kulturmessige hensyn. selvsagdt skulle vi hvert mye flinkere til og hogge frem noen av di gamle kulturlanskapene som desverre blir borte med tiden. har gjordt noen opdagelser mens jeg har hogd tømmer der inne med tanke på gamle styvingstrær og epletær vi finner rundt glitre og gamle rester etter skogsdrift og bosettinger.

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat