Subscribe

Hvem skal eie Finnemarka?

Orkla skal selge sin Finnemarkaeiendom. Her ser du viktige deler av den i sentrale Finnemarka.

Orkla skal selge sin Finnemarkaeiendom. Her ser du viktige deler av den i sentrale Finnemarka.

Orkla legger ut Finnemarka- eiendommen sin for salg.   Dette betyr i praksis at omtrent halve Finnemarkas areal inkludert Finnemarka Naturreservat nå skal på nye hender.    De som har fulgt denne bloggen, vet at jeg er engasjert i forvaltningen av Finnemarka.    Eierskapet til Finnemarkas ressurser er mye mer enn en investering.   Det er også omsorgen for biologisk mangfold,  ansvaret for friluftsområde  for innbyggerne i 5 kommuner,  og forvaltningen av et av Sør- Norges desidert største ubodde skogområder.   Det skal stilles krav til den nye eieren!

Det var over 100 år siden Sjåstad Bruk, i mitt nabolag, solgte sine eiendommer i Finnemarka til banksjef Børresen.   Siden den gang har “Børresen-skogen” vært et begrep, som har hengt ved også etter at Orkla overtok eiendommen i 1992.   Eiendommen har vært drevet forstmessig godt etter de rådende trender,  som i de siste tiårene har vært en relativt ensidig “granifisering” med flatehogster og kulturforyngelse.   Dette har bidratt til utarming av det biologiske mangfoldet i Finnemarka, og også svekket opplevelsesverdiene i skoglandskapet.

Jeg har også her i bloggen tatt opp andre bieffekter av moderne skogsdrift, blant annet raseringen av tradisjonelle stier og kvikksølvforgiftningen av grunnvannet og fisken i vannene.   Et nytt eierskifte i Finnemarka bør ikke skje uten at de offentlige instanser som skal behandle og godkjenne overdragelsen stiller krav til eieren som kan sikre en ny og bedre forvaltning av dette naturområdet.  Men hvorfor stoppe der?

Mark Twain sa i et verdenskjent sitat:   “Buy land, they don´t make it anymore”.    Den norske staten investerer oljeformuen i utenlandske aksjer i all slags virksomhet, også mange tvilsomme sådanne.   Jeg er kanskje en naiv naturromantiker, men hvorfor i h… kan ikke Staten investere noe av oljeformuen i å kjøpe Finnemarka, indrefileten av Østlandets skoger,  og forvalte denne som natur og opplevelseskapital istedet for en forvaltning med sikte på finansiell avkastning som en privat aktør vil satse på?

Så kan alle vi som elsker Finnemarka, og som ferdes der si; “Vi eier Finnemarka!”

Nils Paul Mehren

4 kommentarer til Hvem skal eie Finnemarka?

 • [...] 13/02/2010 av Inn i granskauen Noe av det som er befriende med friluftslivet er det totale fraværet av Rimi-Hagen og andre trivialiteter. Hva skjer når Børresen-skogen får nye eiere? Nils Paul Mehren serverer et lesverdig innlegg om saken: http://www.finnemarkabloggen.com/?p=1890 [...]

 • Hvis man kan kjøpr litt strandlinje i Oslofjorden, bør man vel kunne bla opp med noen kroner til landets fineste turterreng? Dessverre er vel ikke PR’en like god..

 • Øyvind

  Er så enig som det går an å få blitt! Det har jeg jo alltid tenkt sjøl, at det er vi som er glade i marka og som behandler den med respekt som eier den. I mitt hode eier man ikke Finnemarka bare pga at det står skrevet på papirer at man gjør det og at man har penger til det, så lenge man bare ser på marka som en økonomisk ressurs.

  I verste fall, hvis de bare tenker på rasering og penger, så dreier det seg om okkupasjonsmakt i mine øyne. Og jeg hører plutselig for meg enkelte moralprekener om at en sak har to sider og alle mulige klisjeer jeg alltid blir møtt med når jeg klager min nød om all elendigheta skauen blir påført. Poenget er uansett at saken faktisk har to sider, ikke bare den sida skogeiere og skogbrukere står på. Vi som elsker Finnemarka og andre skogsområder fordi vi føler genuin kjærlighet til skogens mystikk, idyll, skjønnhet og stemning står på den riktige sida av saken!

  Det virker som om politikere er mer opptatt av miljøvern enn naturvern nå til dags. Stadig dukker det “intelligente” sjeler opp med raseringsforslag som er miljøvennlige, og i kraft av det miljøvennlige blir de liksom uangripelige. Dette kan feks dreie seg om vindmøller, småkraftverk eller annen form for elektrisitet. For å sette det på spissen foretrekker jeg forurensning og urørte naturområder enn omvendt. Men det virker som det omvendte er i skuddet for å si det mildt.

  Jeg er som regel veldig pessimistisk, kanskje fordi jeg i åras løp har blitt såra så mange ganger på Finnemarkas vegne. Stadige ødeleggelser i Glitretraktene, frisering av Gampåsen, spiker i kista på Trettakollen, hogstbelte rundt Kampenhaug som også blir spist opp nordfra, Rognkleiv som “alltid” har vært ødelagt, den nordøstre halvdelen av Langvann med den flotte Maristien og Langvasstua hvor fars onkel hadde sin tumleplass i gamledager osv osv osv…

  Måtte Finnemarka havne i rette hender!!!

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat