Subscribe

Glitrevannet

 

glitre-islagt

1. nyttårsdags ettermiddag ble, etter å ha gitt opp nyttårshopprennet, brukt til en tur inntil Glitrevannet.    Det var en flott tur under nymånen og julestjerna (venus), og et helt islagt Glitre med bare noen cm. styresnø på isen inviterte til å strekke ut og nyte den fine kvelden.   Glitrevannet ligger 360 m.o.h sentralt i Finnemarka, og fyller en del av en geologisk formasjon som kalles Glitre-cauldronen.   Dette er rett og slett en innsynking av bergarter i forbindelse med voldsomme geologiske prosesser.   Foruten å gi grunnlag for Glitre, førte dette også til et meget interessant geologisk område.  Flere steder i Finnemarka i kantsonene til Glitre-cauldronen har det vært gruvedrift, og mange steder ser vi sporene etter denne.

Glitre er omkranset av skog, og det er fine skogsbilveier, som er bommet og derfor populære til sykling, ridning og annen fritidsbruk.   Glitre er også fiskerikt , og selv om det ikke lenger er noe kommersielt fiske her.   Mer om Glitrevannet, omgivelsene, fiske , geologi, kart osv. samler jeg som et tillegg til dette innlegget, bare klikk på “fortsett lesing” under:

glitre-utsyn

Generelt:

Et utsiktbilde over Glitrevannet fra veien fra Dammen mot Himmerikstjern, gir et godt inntrykk av hvordan Glitrevannet ligger nedsenket i den sentrale delen av Finnemarka, omkranset av skog.   Vannet ligger 360 m.o.h og har et areal på ca 3,8 kvadratkm, og med en dybde på inntil 90 m utgjør vannet et enorm vannmagasin.    Det har et totalt volum på 112 mill. kubikkmeter vann, og er regulert gjennom Glitredammen som ligger ved den østre vika av Glitre:

glitredammen

Glitredammen.

Drikkevann:

De ubebodde og på mange måter uberørte naturområdene som utgjør nedslagsfeltet til Glitre, gjør det naturlig at dette er en sentral drikkevannskilde for Østlandet.   Det forsyner over 100.000 mennesker med vann.   Vannet transporteres gjennom en fjelltunell fra Glitre til Drammen og Lier.   Fjelltunellen går gjennom et mineralrikt området som nevnt over, og vannet tilføres mye mangan gjennom dette, og dette er vel det viktigste kvalitetsproblemet Glitrevannverket har – manganen utfelles til et svart belegg inne i rørene, men er ellers ikke skadelig.

Fiske:

Glitrevannet har bestand av ørret, sik, abbor og ørekyte.   Bestanden av byttefisk fører til at du kan ta stor ørret og abbor  i Glitrevannet, og det rapporteres hvert år om stor fisk.   Siken kan også få en bra størresle, men vi må anta at Glitre som mange andre sjøer/vann med ubeskattet sikbestand, er preget av overbefolking og liten gjennomsnittsstørrelse på denne.   I Finnebosettinga sin tid foregikk det mer målrettet utnyttelse av sikbestanden, som matauk.    Glitrevannet har flere tilførselsbekker som kan gi grunnlag for gyting for ørreten, men den viktigste er Sandungs-elva.    Her skjedde Norges første kunstige klekking av ørretrogn i regi av Jacob Sandungen allerede på 1800-tallet.   Den dag i dag er det stamfisk fra Sandungselva som er grunnlag for klekking og utsetting av fisk i Glitre og mange andre vann i Finnemarka.

Sykling.


Glitrevannet er omkranset av skogsbilveier med bommet atkomst fra flere kommuner som grenser til marka; Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker.  Hele området er derfor populært for sykling med terrengsykkel, men veiene er også fine  å sykle med hybridsykkel.   Fra området rundt glitrevannet har en tilgang til 2-300 km med skogsbilveier.  Terrenget rundt selve Glitrevannet er relativt lett, men totalt sett byr Finnemarka på utfordrende terreng med mye stigninger.    Jeg har så vidt startet med å legge opp sykkelruter på Google maps for at de som er interessert, men ukjent, lettere skal kunne legge opp en passende tur/treningsøkt i disse områdene av Finnemarka.   Under finner du en liten navigerbar versjon av mine Google Maps for Finnemarka, klikk “Wiew Larger maps” for fullstendig versjon:

[googlemaps http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=h&s=AARTsJo6G9D5VfiJZnAFI7wh_-wk46-AHQ&msa=0&msid=117493035921952383705.000445b77c9bd283a7d24&ll=59.864125,10.05352&spn=0.060328,0.145912&z=12&output=embed&w=425&h=350]

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat