Subscribe

Gir skogbruket kvikksølv i abboren?

Skal vi ikke kunne glede oss over abboren?

Skal vi ikke kunne glede oss over abboren? Bilde fra Grunnvannet i Finnemarka.

I en masse norske aviser og nettmedier, som f.eks Drammens Tidende, VG, NRK, Nationen, Klikk.no, Riks 24, osv.osv fortelles det nå at gravide, barn og diverse andre risikogrupper må unngå å spise abbor over 25 cm og andre ferskvannsfisker på grunn av kraftig økende kvikksølvinnhold.   Det er nye måleresultater fra en rekke norske innsjøer som er opphav til disse advarslene fra Statens Forurensingstilyn.  Det stilles imidlertid ingen spørsmål til hvorfor kvikksølvnivåene øker.

Jeg arbeider mye i Sverige, og har fått med meg en opphetet skogbruksdebatt derfra som gjelder skogbruksdriftens ansvar for økt kvikksølvinnhold i vassdragene.   Forholdet er slik at kvikksølvforbindelser som finnes i nedbør og atmosfære bindes og omdannes i humusen i skogen.   Normalt vil den bindes der, og ikke utgjøre noen fare for vassdragene og organismene der.  Er du spesielt interessert, kan du lese mer i denne svenske rapporten:  http://skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/projekt/FU/Underlag%20mm/SkogsbrukKvicksilver2.pdf

Skogsmaskinene maler opp humuslaget i skogen

Skogsmaskinene maler opp humuslaget i skogen. Foto: Yngvild Mehren Nystrøm

Med moderne skogsdrift males humusen i skogsbunnen opp av tunge skogsmaskiner, og kvikksølvforbindelsene vaskes ut og blir tilgjengelige i vassdragene, der de tas opp av vannlevende organismer.  Abbor og ørret som lever av disse vil konsentrere opp kvikksølvet i større og større konsentrasjoner jo eldre de blir.    Til tross for at den lufttilførte kvikksølvforurensingen har falt, har kvikksølvinnholdet i abboren økt 60 % fra 1991 til 2008.   Påfallende er det også at det er påvist høye kvikksølvkonsentrasjoner i fisk fra sjøer i relativt isolerte skogsområder uten andre påviselige forurensingsfarer enn skogsdrift.

Jeg vandrer mye rundt i Finnemarka, og blir stadig opprørt over hvor omfattende og hensynsløse inngrepene fra moderne skogbruk er i dette området.  På bildet ved siden av har Kristoffer og jeg nettopp vært i Svarttjern og fisket abbor! Og lar oss irritere over at stien er ødelagt av skogsmaskinene.  Nå vet vi at det kanskje også er denne skogsdriften som ødelegger abboren som mat.

Det er overhodet ikke forsket på dette i Norge, men nå er det på høy tid at dette skjer.   I Finland og Sverige har denne forskningen allerede pågått i mange år.   Norske myndigheter må våkne.   Både abboren, Finnemarka og norske skoger fortjener en skogsforvaltning som ikke forderver både miljø og friluftsliv.

For alle gravide og andre som får kostholdsrådet om å holde seg unna ferskvannsfisken, er oppfordringen:  Følg kostholdsrådet – men still spørsmålet om hvorfor maten fra Norges natur ikke kan spises – og følg opp med krav om en miljø- og skogbrukspolitikk som ikke forgifter vår mest naturlige og sunne mat.

Og til alle mine Finnemarkavenner, nå starter isfiskesesongen, skitt fiske med en tankevekker i fiskeveska.  Nils Paul Mehren

2 kommentarer til Gir skogbruket kvikksølv i abboren?

 • Ja, jeg leste noe lignende i ei bok av Kåre Elgmork som han ga ut i 1983(!); “Natur og menneske i Vassfaret” mener jeg det var. Det er en god del år siden jeg leste den og har glemt det aller meste i den, men mener han hadde forska på noe av den samme problemstillingen som den svenske rapporten her. Trur han da tok opp kvikksølv og andre tungmetaller mm, og problemer med avrenning fra hogstflater. Så noe av detta må noen nødvendigvis ha hatt greie på lenge, men som vanlig blir det ikke gjort stort da det innebærer å ta litt bedre vare på naturen og ikke profittere hensynsløst på diverse tømmerressurser.
  Nevnte bok trur jeg det er vanskelig å få tak hos en vanlig bokhandler, på bruktbutikk kanskje. Jeg lånte den på biblioteket den gang.

  Jaja, tenker litt med gru på hvor mye for meget en fikk i seg av kvikksølv på årets 16-dagers Hardangervidda-tur.Det er blitt endel fisk på dissa turene… En kan vel snart brukes som termometer, mangler bare å tatovere en celcius-skala på seg… Nei, jeg får legge meg ned å daue istedet siden en snart ikke kan ete noe som ikke er potensiellt livsfarlig. Bare synd å ikke få oppleve å bli 34 engang, enda så nære jeg er… Men så var det bikkja da! Hvem skal lufte den?!! Nei får holde ut litt te’jeg!

  Vi får fiske og se glade ut likevel, men i det minste holde oss unna vann med hogst rundt eller med bekker fra hogstflater i området. Blir rimelig begrensa hvor vi kan fiske da, personlig fisker jeg mest andre steder som bla Vidda i forhold til Finnemarka. Førøvrig fisker jeg mest for tilskudd til maten på langturer, ikke noe sportsfiske på meg.

 • Må presisere meg litt ang avrenning fra hogstflater. Jeg var heldig og fikk tak i boka “Natur og menneske i Vassfaret” sånn reint tilfeldigvis hos en skrotnisse i Kongsberg idag. Siterer Kåre Elgmork:
  “Vann som drenerer fra hogstflater, får høyere innhold av en rekke salter og joner, samtidig som det skjer en forsuring. Særlig skal vi merke oss en betydelig økning av nitrater i dreneringsvann fra hogstflater. Dette er et av de stoffer som er i søkelyset som kreftfremkallere i drikkevann. Økningen av næringssalter vil føre til økt eutrofiering i nedenforliggende vassdrag, og kommer som tilegg til annen forurensning”.
  Men det slutter ikke der med tanke på forsatt forsuring av vassdrag, det forsetter også etter at hogstflata er planta igjen. Videre skriver han:
  “Plantefelt med konsentrasjon av gran gir surt dreneringsvann, og kan i områder der det tidligere var en del lauvskog, bidra til økt forsuring av vassdrag i tillegg til den forsuring som følger med nedbøren”.
  Det er pga alt barstrøet fra granene at jorda blir sur og dreneringsvannet blir surt.

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat