Subscribe

Sandungsbekken

Sandungsbekken renner ut i Glitre

Sandungsbekken renner ut i Glitre

I disse dager er det et år siden  Drammens Sportsfiskere gjennomførte et større arbeid med opprusting av Sandungsbekken som gytebekk.

Sandungsbekken renner fra Sandungen og ned til Glitre, en strekning på ca 850 m.   Bekken bærer preg av at den i tidligere tider har vært opprustet til bruk som fløtningsbekk.  Poenget for fløterne var at det skulle være minst mulig hindringer for tømmeret, og ideelt slik at bekken gikk raskt og rett uten høler og bakevjer.  Det var vanlig med forbygninger langs breddene.  Dette ser en også ved Sandungsbekken.

Dette har etterlatt en bekk som langtfra er ideell for ørreten som går opp fra Glitre for å gyte her.    Det er dette som nå er rettet på ved å lage 5 gytegroper, der det er lagt på tonnevis med grus egnet for gyting.   Mer om dette kan du lese på nettsidene til Drammens Sportsfiskere:  Sandungsbekken som gytebekk.

Da jeg gikk langs bekken i går, ga den ikke det beste inntrykk.   Den våte ettersommeren har vasket ut mye næringsstoffer som har havnet i vassdragene, og hele bekken var begrodd med alger.  Det var en hel del yngel/småørret i bekken, men det var ikke noe gytefisk å se enda.     Nede ved utoset i Glitre prøvde jeg fiskestanga uten å komme i kontakt med noe større fisk.  En annen fisker hadde tatt en halvkilosfisk her rett før jeg kom.  Dette er en fin fiskeplass, med bålplass på et lite nes utenfor utoset.

Om en måneds tid er det forhåpentlig gått opp flott gytefisk i bekken, som blir stamfisk for nye generasjoner ørret i Glitre og andre av Finnemarkas fiskevann.   I år er det nok for tidlig til at fisken skal benytte de nye gytegropene, så denne generasjonen sikres nok av arbeidslaget fra DOFA som fanger stamfisk og sikrer rogn for klekking.  Neste år burde imidlertid restaureringen av bekken begynne å gi utbytte i form av bedre effekt av den naturlig gytinga.

Jeg ser forøvrig at gytefeltene for Glitreørreten (uvisst av hvilken grunn) har fått navn etter oljefelt i Nordsjøen – så apropos oljeboring i Lofoten håper jeg det ikke blir virkelige oljefelt på gyteplasser for fisk noe sted i Norge i framtida!

sandungsbekken-bilder1

2 kommentarer til Sandungsbekken

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat