Subscribe

Store Bumla – tilbake til naturen!

Naturen tar Store Bumla tilbake - vann- og strandplanter inntar reguleringssonen.

Naturen tar Store Bumla tilbake - vann- og strandplanter inntar reguleringssonen.

Som jeg skrev i forrige innlegg, vil jeg komme med mer stoff fra Nykjuavassdraget, i forbindelse med at Ulvig-Kiær / Mykleby Maskin skal levere konsesjonssøknad for dette vassdraget i dag.  Det var firmaets planer for opprusting og moderne kraftproduksjon basert på den gamle fløtningsdammen i Store Bumla som utløste kravet om konsesjonsbehandling.   Jeg har besøkt Store Bumla ved flere anledninger, og har bare en kommentar til dette;   Store Bumla er på vei tilbake til naturen, vannet ligger midt i Finnemarka Naturreservat – det skal tilbake til naturen, ikke utbyttes av kraftspekulantene!

Dammen ved Bumla med presenningreparasjonen fra 2004

Dammen ved Bumla med presenningreparasjonen fra 2004

-

Sporene fra samme eiers regulering av Store Nykjua, som vist her i bloggen, sier det meste om hva vi har i vente her inne i naturreservatet hvis planene om en regulering med en reguleringshøyde på 3 m blir realisert.   På bildet ved siden av ser vi den gamle fløtningsdammen, som ikke har vært i bruk til sitt formål siden fløtningen sluttet her på -50 tallet.   Siden den ble tatt ut av bruk har Store Bumla vært selvregulert, og vi ser i reguleringssonen at planter, både vann og strandlevende er på vei til å etablere en naturlig vegetasjon rundt vannet.

Finnemarka naturreservat med Store Bumla ble fredet i 1993, og dammen har stått ubrukt i hele denne perioden, til nedfalls som før fredningen.  I 2005 fant imidlertid eierne ut at de skulle “reparere” dammen, og de presenningene som vises på bildet over er denne reparasjonen.   Det er vel enkelt å slå fast med bruk av sunt folkevett å slå fast at eierne ikke vil tape store tidligere påkostninger på ikke å få bygge ut dammen til en moderne kraftverksdam ….

Nok politiske ytringer.  Store Bumla ligger fint til i marka.   Vannet er spesielt, der det smalner sørover mot en trangere og trangere kløft  før det munner ut i Bumlebekken.  På Østsida kløfta reiser landskapet seg mot bare grunnfjellsberg med sparsom vegetasjon, mens den mørkere vestsida bratt stuper i vannet, med  trollskog full av forvridde furuer, smale graner med skjegg, lav og kjuker, falne stokker grånende nedover fjellsida.   Stien ned til Bumlebekken fra vestsida er et kapittel for seg, på slutten så bratt at bare en provisorisk stige skiller dette fra klatring.

Den vide delen av vannet i nord, er bratt på østsida, mens vestsida har mer vennlige strender du kan gå langs, og du kan gå utover en sparsomt bevokst tange, der ørreten vaker villig på grunnene rundt.  Her er det fine forhold for fluefiskeren!  Midt i Store Bumla er en øy, eller halvøy, her finner vi den mest populære leirplassen og fiskeplassen i vannet.   Sundet på østsiden av øya er dypt, og her går de største ørretene.  I sommer var jeg ved St. Bumla midt i den varmeste perioden, og det var ikke drag i fisket, det var bare småfisk som ville ta flua.  Kommer du hit på våren og høsten kan du som fisker få glede av den store ørretbestanden i vannet. Selv har jeg aldri truffet det store bettet i Bumla, men jeg har snakket med folk som har gjort det, og trukket store antall ørret fra halvkiloen og opp til kiloen.   Ørreten her er i godt hold, og det er også tatt ørret her med meget høy K-faktor.

Ellers anbefaler jeg stien på høydene langs vestsiden av Bumla, her vandrer du i de fineste delene av Finnemarka, og utsynet over skogene vestover gir en flott opplevelse, sammen med den relativt uberørte og åpne skogen du ferdes i.

  • Store Bumla ligger 580 m.o.h.
  • Vannet er 1300 m langt og på det bredeste  ca 360 m bredt.
  • Fisket forvaltes av DOFA, det er jevnlig utsetting av ørret i vannet, ørret er eneste fiskeart her.
  • DOFA fiskekortet og fellesfiskekortet for Finnemarka gir rett til fiske i Store Bumla.
  • Atkomsten til vannet til fots fra Blåstien, du tar av ved De pene Tjerna, det er skiltet til Store Bumla i krysset der.  Alternativt kan du gå opp fra Åsvanna(trekkebåt)/Store Nykjua(vad), der du  har atkomst med sykkel/ til fots fra det bommede veinettet fra Kanada, Sponevollen eller Glitreveinettet.   Du kan også gå inn fra parkeringen ved Djupengrop og via Svarttjern/Lunaashytta.   Dette er ikke et vann du kommer til uten en innsats, det ligger i relativt uberørt natur, som bør forbli slik!

Bildene jeg har tatt ved Bumla, og annen informasjon om vannet, stiller jeg til disposisjon for de som har behov for det i forbindelse med høringene om konsesjonen i  Nykua-vassdraget.  Kontakt meg direkte eller via kommentar på denne bloggen.  Legger du inn e-post adresse ved kommentar, kan jeg svare på denne, og sende bilder mm uten at e-postadressen er synlig på boggen.   Under ser du et galleri av bilder fra Store Bumla.   Klikk på bildene for bedre oppløsning.

Nils Paul Mehren


1 kommentar til Store Bumla – tilbake til naturen!

  • Morten Bille

    Til orientering: Stigen opp vestsida fra dammen heter Jacobsstigen. Navnet stammer fra en bibelsk fortelling.

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat