Subscribe

Stor abbor og småørret i Elgstjerna

Masser av småørret vaker i Elgstjerna

Masser av småørret vaker i Elgstjerna

Mens mange vann i Finnemarka har dårlige gytemuligheter for ørreten, og har ørretstammer basert på utsetting, er situasjonen den motsatte for Elgstjerna sør i Modum.   Her er vi i starten av Rotua, ei lita sideelv i Glitrevassdraget.   Bekken fra Langvannet i Modum renner gjennom Elgstjerna, og i det store tjernet er det enda en innløpsbekk.   I bekkene myldret det av ørretyngel, og i tjerna brøt masser av fargerike, men tynne og små ørret vannflata i frenetisk jakt på insekter.

Dette er et vann som nærmest roper på beskatning av ørretstammen, for eksempel til overføringsfiske til andre vann som kan trenge utsetting av fisk.   Nå er jeg usikker på hvem som forvalter vannet, i kartet mitt står det at det er DOFA, mens Drammens Sportsfiskere på sine Finnemarkasider opplyser at det er privat.   Dette skal jeg komme tilbake til.

Begge tjerna er ganske tilgrodd med siv og vannplanter,  men i det store er det nok av plasser der det går an å komme til for fiske.  Etter å ha prøvd flua  med interesse bare fra de små ørretpinnene, prøvde jeg sluken.   Dette avslørte at vannet inneholdt riktig voksen abbor, den største jeg fikk denne kvelden var 400 g.


  • Elgstjerna ligger 430 m.o.h (Store) og 440 m.o.h (Vesle).   Det store er 150×430 m, ca 58 dekar, mens det lille er 100×150 m, ca 13 dekar.
  • Det går skogsbilvei fra Vikersund innover mot Sponevollen, og videre helt fram til Store Elgstjern.   Ellers kan tjerna nåes fra Glitreområdet ved en Blåmerka sti fra Nordenden av Glitrevannet.  Selv gikk jeg opp i en sti fra Grunnvannet vest for Saga.  Stien passerer begge vanna.
  • Fisket i vanna er preget av en overbefolket ørretbestand, mens abboren som sikkert beiter på ørreten, er i godt hold og av bra størrelse.   Inntil videre antar jeg at fellesfiskekortet for Finnemarka gjelder her, men dette skal jeg sjekke nærmere på grunn av motstridene opplysninger om dette.
Storvokst abbor i Elgstjerna

Storvokst abbor i Elgstjerna

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat