Subscribe

Nei, Svartvannet er ikke fisketomt!

Kalking og utsetting av ørret gjør DS sin omtale som "fisketomt" til skamme, og Øverskogen JFF til ære.

Kalking og utsetting av ørret gjør DS sin omtale som "fisketomt" til skamme, og V. Sylling og Øverskogen JFF til ære.

Igjen befinner vi oss ved den blåmerka stien fra Modum til Lier.   Svartvannet svarer til navnet sitt, vannet er preget av humus og det er ikke mye sikt ned i vannet, det er mørkt brunt.    Sjekker du det ut på Drammens Sportsfiskere sine Finnemarkasider oppgis det som fisketomt.   Men det er lenge siden det var tilfellet!
Selv den hvite kalken ser brun i det mørke Svartvannet

Selv den hvite kalken ser brun i det mørke Svartvannet

Vannet ligger på Øverskogen, og det aktive Vestre Sylling og Øverskogen JFF har tatt fatt i vannet i  flere år, i 2004 startet kalkingen, og året etter gikk de første ørretene i vannet.   Da vi passerte Svartvannet nå, var det tydelig at det også i år var kalket kraftig, bildene over fra innløpsbekken og selve vannet viser at det er gjort en grundig kalking.   Ørreten vaket også i vannet, og selv am bare noen små lot seg friste av den kobberfargede sluken vi serverte i forbifarten,  bør vel det også være større fisk her om noen av de som ble satt ut i 2005 fortsatt går her.

Forveksle ikke Svartvannet på Øverskogen med Svartvannet i Oddeval og Meren Grunneierlag, dette har jeg omtalt her tidligere.    Ved Svartvannet skal V. Sylling og Øverskogen JFF ha en hytte, vi så en nyrestaurert hytte inne i skogen i lia rett vest for vannet, men vet ikke om det er denne.  Dette kommer jeg tilbake til.

-

  • Svartvannet ligger 507 m.o.h, er ca 60 dekar og ca 170 m bredt og 470 m langt.   Det er ikke spesielt egnet for fluefiskerne.
  • Atkomsten til Svartvannet er tilfots på Blåstien fra Røine, ca 4 km.   Dette er ikke en spesielt fin strekning å gå, det er blant annet et hogstfelt som dekker stien rett før Svartvannet.   Det var også traktorvei inne ved vannet, og i nordenden av vannet.  Denne tror jeg kommer fra den bommede skogsbilveien som tar av ved Røine noe lenger nord enn stien.
  • Fisket har jeg nevnt over,  ørreten er satt ut og det jobbes med kalking, og dette er et fiskevann i utvikling.   Fiskekort selger V. Sylling og Øverskogen JFF blant annet i selvbetjeningskasser, ellers gjelder Felles fiskekortet for Finnemarka her også.

-

Svartvannet Øverskogen

Svartvannet Øverskogen

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat