Subscribe

Visst er de pene, tjerna!

Fra De Pene Tjerna

Fra De Pene Tjerna

Jeg hadde hørt navnet “De Pene Tjerna” flere ganger, og var litt spent da jeg første gang kom inn hit, hadde navnet bare et påfunn en gang for lenge siden, eller var det “pent” her inne?  Og hva er egentlig “pent”?.  Da jeg første gang kom til De Pene Tjerna, fra Liersida, valgte jeg å gå opp i høyden nord for det søndre tjernet, og sto på berget over tjernet.   Sørover falt terrenget sammen med vannet fra tjernet gjennom flere småtjern/løker over myrer og lyngheier med bare berg.   Frittstående furu og tørre tyritre sto spredt utover myrene.   Visst var det pent!

De pene Tjerna ligger på rekke og rad sør-nord, men er ikke en del av samme vassdrag, det søndre har som nevnt avløp sørover, mens det midtre og nordre har avløp nordover mot Elgstjern.

Sør i tjerna ligger et stikryss der du kan ta av til Store Bomla.   Stien nordover herfra går over et berg som tydeligvis har inspirert mange til å samle og stable stein.    Det er ellers litt mer ordinært skogsterrenger ved tjerna lenger nord, men det et fint område, og ved det midtre av De pene Tjerna er det også tydelig at det har vært mange leirslagninger, litt på godt og vondt, blant annet har vedsankinga gått hardt utover noe av det som går et barskogreservat spesielt, forekomsten av falne og døde trær….  de får ikke stå eller ligge i fred for vedsankerne, noe som ellers svekker inntrykket av urørt natur du kan få i disse områdene.

Klikk på bildene i lysbildevisningen under, for bedre oppløsning:


  • Atkomsten til De Pene Tjerna er via blåstien mellom Vikersund og Lier.   Det er ca 5 km å gå fra Fallet, dit kan du sykle eller evt. kjøre moped.    Det er 14 km å gå fra Røine, og ca 7,5 km fra Parkeringplassen ved Djupengrop til det søndre tjernet.
  • De pene tjerna ligger fra 590 til 607 m.o.h. Tjerna er på rundt 30 da hver, og max 260 m lange på det lengste.
  • Fisket i De Pene Tjerna er kjent.   Særlig det midtre tjernet er kjent for å ha noen storfisk, men det er visst slike i de andre også.   Selv har jeg ikke vært på fisketur hit, men en gang jeg gikk forbi tok jeg noen kast, og fikk en ørret på 38 cm.   Den veide bare 400 g, noe som gir en lav K-faktor.  Dette var nok ikke tilfeldig, Tormod Knutsen fra DS rapporterte etter en tur hit i 2008 også at de større fisken fra det søndre tjernet var noe store i hodet og slanke.  DS steller tjerna, og de satte ut 25 fisk i alle i 2007, mens de i 2008 satte ut bare i de to nordre, da 30 fisk i hver.  I tjerna gjelder DOFA fiskekort + selvfølgelig Fellesfiskekortet for Finnemarka.

1 kommentar til Visst er de pene, tjerna!

Skriv kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat