Subscribe

Gir skogbruket kvikksølv i abboren?

I en masse norske aviser og nettmedier, som f.eks Drammens Tidende, VG, NRK, Nationen, Klikk.no, Riks 24, osv.osv fortelles det nå at gravide, barn og diverse andre risikogrupper må unngå å spise abbor over 25 cm og andre ferskvannsfisker på grunn av kraftig økende kvikksølvinnhold.   Det er nye måleresultater fra en rekke norske innsjøer som [...]

LIVE TO DIE ANOTHER DAY – jakta som endte på Knausen

Jeg står på Knausen, som er mer en ås eller topp enn mange andre høyder i Finnemarka som har finere navn enn Knausen.  Og jeg lurer på hvorfor jeg egentlig er her?
Dagen begynte jo som en vanlig jaktdag, det var haren som skulle til pers.   Nede i de mørke, tette granskogene i Merenmarka mye lenger [...]

Sandungsbekken

I disse dager er det et år siden  Drammens Sportsfiskere gjennomførte et større arbeid med opprusting av Sandungsbekken som gytebekk.
Sandungsbekken renner fra Sandungen og ned til Glitre, en strekning på ca 850 m.   Bekken bærer preg av at den i tidligere tider har vært opprustet til bruk som fløtningsbekk.  Poenget for fløterne var at det [...]

Vesle Bumla

Jeg avslutter den lille samlingen av innlegg fra Nykjuavassdraget med vakre Vesle Bumla.   Dermed er har vi også strukket spennet fra brutalt regulerte Nykjua, via Store Bumla med sin selvregulerende fløtningsdam, til et vann urørt av inngrep.    Vesle Bumla ligger i nordenden av nord-sørgående myrdrag mellom Nykjua og Store Bumla.   Sørover i  myrdraget ligger flere [...]

Store Bumla – tilbake til naturen!

Som jeg skrev i forrige innlegg, vil jeg komme med mer stoff fra Nykjuavassdraget, i forbindelse med at Ulvig-Kiær / Mykleby Maskin skal levere konsesjonssøknad for dette vassdraget i dag.  Det var firmaets planer for opprusting og moderne kraftproduksjon basert på den gamle fløtningsdammen i Store Bumla som utløste kravet om konsesjonsbehandling.   Jeg har besøkt [...]

Stor abbor og småørret i Elgstjerna

Mens mange vann i Finnemarka har dårlige gytemuligheter for ørreten, og har ørretstammer basert på utsetting, er situasjonen den motsatte for Elgstjerna sør i Modum.   Her er vi i starten av Rotua, ei lita sideelv i Glitrevassdraget.   Bekken fra Langvannet i Modum renner gjennom Elgstjerna, og i det store tjernet er det enda en innløpsbekk.   [...]

Nei, Svartvannet er ikke fisketomt!

Igjen befinner vi oss ved den blåmerka stien fra Modum til Lier.   Svartvannet svarer til navnet sitt, vannet er preget av humus og det er ikke mye sikt ned i vannet, det er mørkt brunt.    Sjekker du det ut på Drammens Sportsfiskere sine Finnemarkasider oppgis det som fisketomt.   Men det er lenge siden det var [...]

Sandtjern – eller ørretfiskerens 4. himmel

Modum har to Sandtjern i sin del av Finnemarka, begge fine vann.    Som jeg fortalte i går, overnattet vi i pinsen ved Sandtjern inne i Finnemarka Naturreservat, rett vest for Finnemarkas høyeste punkt på Lauvkollen.    Ved Sandvollen nord i Sandtjern grener blåstien mellom Vikersund og Lier seg, med en avstikker til Breiliflaka. Valget av Sandtjern [...]

Det hviskes om Bjelketjern

Som varslet for noen dager siden her i bloggen, vil jeg en tid konsentrere meg om steder og vann i Finnemarka Naturreservat.  Derfor gikk turen igår igjen inn her – til Bjelktjern.   Det er ingen som snakker høyt om Bjelktjern, men hviskingen har nådd noen, og på gårsdagens tur fikk jeg selv oppleve hva det [...]

Hvem lurer storørreten i Gudbrandstjern?

På en fisketur til Svarttjern på Modum på søndag, la jeg en liten omvei til Gudbrandstjern litt lenger nord, inne i Finnemarka Naturreservat.   Jeg ville se på tjernet, og valgte å ta matpakka her i sørenden av tjernet.   På det åpenbare valget av rasteplass, de solfylte svabergene i sørenden, ble maten pakket ut.   Måltidet ble [...]

eXTReMe Tracker
Norindex.no Add to Technorati Favorites Technorati Profile Blogglisten Bloggurat